27.10.14

SkierSkier

Hjir waait de wyn altyd
boppe op 'e seedyk
dêr 't de wolken en it wetter
mekoar moetsje yn de fierte
en dêr leisto dan
eilân yn de sinneSkreaun doe't ik sneon op de seedyk by Peasens Moddergat siet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten